ripthemewordpress.com viết plugin wordpress cho site wordpress của bạn.

Plugin là một phần quan trọng bổ sung chức năng cho site wordpress của bạn, plugin rất tiện lợi vì bạn có thể cài đặt cho nhiều site khác nhau.

ripthemewordpress.com viết các plugin để bổ sung các chức năng cần thiết trên website dùng wordpress.

Nếu bạn đang tìm người viết plugin cho site wordpress của bạn, bạn đã tìm đúng nơi, chúng tôi viết plugin và các tính toán kỹ càng về hiệu năng làm việc tối ưu.

Bạn không phải là coder, không phải là người chuyên làm code, không vấn đề,  ripthemewordpress.com cung cấp cho bạn các shortcode, widget thông qua plugin, chỉ cần dán (shortcode) và kéo (các widget) để dùng.

Bạn là coder? tuyệt, các plugin do ripthemewordpress.com viết có khả năng mở rộng và viết rất tường minh, bạn có thể phát triển tiếp theo ý mình.

Hãy liên lạc và đặt hàng dùng form bên dưới, hoặc gọi 0918 4000 30.

ripthemewordpress.com viết plugin cho wordpress, hỗ trợ nhiệt tình trước, trong và sau bán hàng.