Ví dụ bạn chia sẻ một ebook lên site wordpress của mình để user download, và muốn biết có bao nhiêu lượt download file.

Google Analytics là một công cụ tuyệt vời để theo dõi lượt truy cập website của bạn, nhưng nó không tự độ theo dõi lượt download file.

 

WordPress có một số plugin hay có thể giúp bạn làm điều này.

1. Download Monitor

 

download-monitor

Với plugin này  bạn có thể phân loại, đánh tag và điền các thông tin bổ sung vào các file cho khách download. Ngoài chức năng thống kê lượt download, plugin này cũng giúp bạn hạn chế những file chỉ có thành viên download được. Nếu bạn cần thêm chức năng nâng cao thì có thể mua thêm các phần mở rộng tại đây.

2. WordPress Download Manager

wordpress-download-manager

Bên cạnh chức năng đếm số lượt tải và báo cáo, plugin WordPress Download Manager có tích hợp cho bạn Google Drive, Dropbox và box.com. Plugin này cũng có phiên bản với các chức năng nâng cao tính phí.