SEO là một tiêu chí cực kỳ quan trọng với 1 website, ai cũng muốn website của mình xuất hiện ở trang 1 kết quả tìm kiếm phải không nào? SEO cũng thường là lý do khiến người ta chọn wordpress để làm website.

Một trong những yếu tố cần quan tâm trong SEO là độ dài đường dẫn wordpress, một url có 4 – 5 từ là đẹp (không tính domain).

Khi bạn đăng một bài viết, tiêu đề thường bị biến thành slug (một đoạn kiểu ten-cua-bai-viet, tức là không có ký tự đặc biệt và thường cũng không có dấu, là một đoạn text mà con người có thể đọc được), VD: http://ripthemewordpress.com/seo-wordpress-voi-url-ngan

Thường thì bạn sẽ nhấn nút Đăng bài mà quên chú ý đến độ dài của slug. Dưới đây là một đoạn code mà bạn có thể dùng để tự động sửa slug thành 1 đoạn đủ ngắn (nó sẽ tự động xóa những từ quá ngắn hoặc do bạn quy định, vd: thay vì seo-wordpress-voi-url-ngan thì là seo-wordpress-url-ngan)

Thêm đoạn code dưới đây vào file functions.php của theme mà bạn đang dùng.